احسان احمدیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 302 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 206 | سوم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
92-93
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم. Ehsan Ahmadi
93-94
بیشتر ما برای مرگ ناگهانی آماده تریم تا موفقیت ناگهانی !
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!