محمدرضا راشکیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 302 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
91-92
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
یادبودی ها:
91-92
به مردم دشنام مده که در باسخ به بدرومادرت دشنام می دهند و در این صورت این تویی که به بدر و مادرت دشنام داده ای
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!