احمدرضا قهرمانیدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 206 | سوم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
92-93
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
حوصلم نمیشه حرف بزنم
94-95
ازدشمن خودیکباربترس وازدوست خودهزاربار
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!