محمد حسین محسنیچهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
95-96
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 201 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 206 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95
93-94
برترین های همایش بزرگ معرفی مشاغل - سال تحصیلی 94-93
93-94
رتبه های برتر آزمون گاج 16 آبان
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!