علی رومیانی - سوم دبیرستان - تجربی کلاس 205 شعبه 2
علی رومیانیسوم دبیرستان - تجربی کلاس 205 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 203 | دوم (تجربی)
93-94
کلاس 206 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!