محمد مهدی دهقانی - چهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
محمد مهدی دهقانیچهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
95-96
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 206 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 29 بهمن 1395
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
برترین های همایش بزرگ معرفی مشاغل - سال تحصیلی 94-93
93-94
راه یافته گان به مرحله استانی هشتمین دوره لیگ علمی پایا
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
93-94
رتبه های برتر آزمون جامع مدارس برتر ناحیه یک
93-94
رتبه های برتر آزمون گاج 16 آبان
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!