ماهان خلوتیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 207 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
جایی که همه مثل هم فکر می کنند هیچ کس به اندازه ای که باید فکر نمی کند!
اخرین پیام های وی در تالار:
فارغ التحصیلان
با شما چه دلش میخواد