امیر مشایخ - چهارم دبیرستان - تجربی کلاس 304 شعبه 2
امیر مشایخچهارم دبیرستان - تجربی کلاس 304 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 304 | چهارم دبیرستان (تجربی)
95-96
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 203 | دوم (تجربی)
93-94
کلاس 204 | اول دبیرستان
تاریخچه عضویت در شورای دانش آموزی:
93-94
عضو اصلی شورای دانش آموزی
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
93-94
رتبه های برتر آزمون جامع مدارس برتر ناحیه یک
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
یادبودی ها:
93-94
زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند
مراقب حرفهایتان باشید
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!