امیر مشایخدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 304 | چهارم دبیرستان (تجربی)
95-96
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 203 | دوم (تجربی)
93-94
کلاس 204 | اول دبیرستان
تاریخچه عضویت در شورای دانش آموزی:
93-94
عضو اصلی شورای دانش آموزی
یادبودی ها:
93-94
زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند
مراقب حرفهایتان باشید
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!