خشایار فرزان فردانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 203 | دوم (تجربی)
93-94
کلاس 207 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
لحظه ها را گذراندیم تا به خوش بختی برسیم غافل از ان که لحظه ها همان خوش بختی بودند
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!