مهدی اسماعیلیچهارم دبیرستان - تجربی کلاس 303 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
95-96
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 204 | دوم (تجربی)
93-94
کلاس 207 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
93-94
رتبه های برتر آزمون جامع مدارس برتر ناحیه یک
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!