علی عبداللهیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 201 | دوم (تجربی)
92-93
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
انسان موفق کسی است که قادر است با آجرهایی که دیگران به سویش پرتاب می کنند پایه وبنیادی محکم واستوار برای خود بسازد . علی عبداللهی .اول دبیرستان .کلاس 204 . 10/9/92
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!