یزدان  خادمی  - سوم دبیرستان - ریاضی کلاس 206 شعبه 1
یزدان خادمی سوم دبیرستان - ریاضی کلاس 206 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 206 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 204 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
faceboooook
سلام کسی هست؟