محمد فرهنگیان - دانش آموز
محمد فرهنگیاندانش آموز
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 201 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
اشکی که به دنبال هر شکست می ریزیم همان عرقی است که در هنگام تلاش نریخته ایم
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!