سید محمد علی سعادت - چهارم دبیرستان - تجربی کلاس 303 شعبه 1
سید محمد علی سعادتچهارم دبیرستان - تجربی کلاس 303 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
95-96
کلاس 204 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 201 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 207 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
برترین های همایش بزرگ معرفی مشاغل - سال تحصیلی 94-93
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!