محمد امین خلیلی چهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
95-96
کلاس 206 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 207 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!