جواد رستگار مهجن آبادیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
95-96
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 201 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94


.

دل های بزرگ و احساس های بلند
عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند
که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است
اما کدامین معشوق مخاطب راستین
چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است . . .

.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!