علی عظیمیچهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
95-96
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 204 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
94-95
رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان
93-94
راه یافته گان به مرحله استانی هشتمین دوره لیگ علمی پایا
93-94
رتبه های برتر آزمون گاج 16 آبان
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
(:/everyدردی(------)است
الان این حرف تو ده تا کشته توی کل جهان داده حقیقی فرد!!!!!