محمد حسین ادیبی - سوم دبیرستان - ریاضی کلاس 207 شعبه 2
محمد حسین ادیبیسوم دبیرستان - ریاضی کلاس 207 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 206 | اول دبیرستان
تاریخچه عضویت در شورای دانش آموزی:
94-95
عضو اصلی شورای دانش آموزی
افتخارات:
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
94-95
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
برترین های همایش بزرگ معرفی مشاغل - سال تحصیلی 94-93
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!