علی گودرزیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
92-93
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود
حضرت حیدر بنام فاطمه(ص)حساس بود
ای که ره بستی میان کوچها بر فاطمه(ص)
گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود....
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!