عرفان کاشفیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 103 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
تاریخچه عضویت در شورای دانش آموزی:
93-94
رییس شورای دانش آموزی
یادبودی ها:
91-92
همه ما پنهانی و در نهان ، دل گفته هایی با خدا داریم.
کسی از آن خبر ندارد و خود می گوییم و خدا شنونده است.
آنچه در این پست می خوانید بخشی هایی از گفتگوهای “من و شما” با خداست:
همان خدا، همان خدای فراموش شده ای که به گاه بی کسی و درماندگیسراغش را می گیریم …
همان که هیچگاه ما را از یاد نمی‌برد...
94-95
دوباره توي اين روياي باروني
هياهوي صداي آشناي قطره هاي تند باروني
نشسته قطره قطره روي جاده، تو خيابون
چه آتيشي به پا كرده ، صداي تند بارون
هواي ابري اين آسمونِ غرق در خنده
چه غوغايي به پا كرده
تو گويي هر كسي ياد خدا كرده
گل پيچك لب بامِ تمام خونه ها رفته
دلم از شدت شادي ، به هر شهري، تماشاي خدا رفته
و اين تنهايي فرداي تابستان
چه شيرينه كه هر جا كوچه ي رندان
چو شهري در دل پاييز ميگويد :
هواي هر شب چشمان پاييزم ، بارانيست
و با آهنگ يك طوفانِ بي فرياد ميگويم
كه اين سمفوني كم رنگ ،
صداي خش خش برگ است در باران
شكستن ها چه زيبا شد
و تا امروز ميگوييم
كه اين فصلِ خزان ماست ، پاييز است
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!