محمد حقیقیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
92-93
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
مرد ترین آدم ها مردی است که مرد باشد.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!