علیرضا فیروزی نیادانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 204 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 204 | دوم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!