علیرضا فاطمی - دهم - ریاضی کلاس 201 شعبه 1
علیرضا فاطمیدهم - ریاضی کلاس 201 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 201 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!