جعفر پیمان - دانش آموز
جعفر پیماندانش آموز
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 203 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!