مهرشاد نیاکان - دهم - تجربی کلاس 102 شعبه 2
مهرشاد نیاکاندهم - تجربی کلاس 102 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 102 | دهم (تجربی)
افتخارات:
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!