پارسا پیل تن - دهم - ریاضی کلاس 204 شعبه 2
پارسا پیل تندهم - ریاضی کلاس 204 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 204 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
96-97
برترین های آزمون جامع
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!