امیر حسین  رضایی - دهم - تجربی کلاس 202 شعبه 2
امیر حسین رضاییدهم - تجربی کلاس 202 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 202 | دهم (تجربی)
افتخارات:
96-97
برترین های آزمون جامع
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!