علی هنریدهم - ریاضی کلاس 203 شعبه 1
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 203 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
96-97
برترین های آزمون قلم چی
96-97
برترین های آزمون آنلاین 20 مهرماه 96
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!