علی جهاندیدهدهم - ریاضی کلاس 204 شعبه 2
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 204 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
96-97
برترین های آزمون قلم چی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!