علی جهاندیدهیازدهم - ریاضی کلاس 206 شعبه شهید مجید شهریاری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 206 | یازدهم ریاضی
96-97
کلاس 204 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!