محمد مهدی کامگارینهم پسرانه،کلاس 205 شعبه 6
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 205 | نهم
95-96
کلاس 105 | هشتم
94-95
کلاس 205 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
استقلالی ها
به افتخار 2 بار قهرمانیمون تو آسیا که لنگ یه بار هم قهرمان نشده