سید مهدی منصورآبادییازدهم - ریاضی کلاس 206 شعبه شهید مجید شهریاری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 202 | دهم (ریاضی)
98-99
کلاس 206 | یازدهم ریاضی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!