امیر کریمی تکلودانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 205 | نهم
95-96
کلاس 105 | هشتم
94-95
کلاس 205 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
94-95
مترسيد مترسيد گربيان مدرانيد
در اين بحر در اين بحر همه چيز بگنجد
دهان بست دهان بست از اين شرح دل من
95-96
هر چیزی که غیر ممکنه , غیر ممکنه
اخرین پیام های وی در تالار:
آزمون تشخیصی مبتکران ۹۶
باشه شببخير ولي نگران نباش كاكو
پیشرفت تحصیلی مرحله دوم
سوم و هشتم میدونی کیا هستن؟
بروبچ بوشهر
الهی آآآآآآآآآآآمیییییییییییییییییییییییییییییییییییین