هوداد گرگی پورهفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1 - مسئول تدریس گروه های آموزشی
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 201 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!