نیما رمزی ششم دبستان پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 602 | ششم
95-96
کلاس 501 | پنجم
94-95
کلاس 403 | چهارم
93-94
کلاس 303 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!