محمد امین برزوییششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 604 | ششم
95-96
کلاس 504 | پنجم
94-95
کلاس 402 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!