محمدمهدی رئوف ششم دبستان پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 605 | ششم
95-96
کلاس 503 | پنجم
94-95
کلاس 401 | چهارم
93-94
کلاس 304 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!