ماهان رستگار ششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 604 | ششم
95-96
کلاس 503 | پنجم
94-95
کلاس 401 | چهارم
93-94
کلاس 303 | سوم
افتخارات:
93-94
دانش آموزان برتر مسابقات انشاء نماز
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!