محمد کشاورز ششم پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 603 | ششم
96-97
کلاس 504 | پنجم
95-96
کلاس 405 | چهارم
94-95
کلاس 304 | سوم
93-94
کلاس 204 | دوم
یادبودی ها:
95-96
هیچ وقت محو بازی های مجازی نشویم
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!