احسان پورسعید ششم پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 604 | ششم
96-97
کلاس 503 | پنجم
95-96
کلاس 405 | چهارم
94-95
کلاس 305 | سوم
93-94
کلاس 202 | دوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!