علی اسفندی پنجم پسرانه،کلاس 505 شعبه سعدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 505 | پنجم
96-97
کلاس 405 | چهارم
95-96
کلاس 302 | سوم
94-95
کلاس 205 | دوم
93-94
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!