متین محجوب نیا چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 403 | چهارم
95-96
کلاس 303 | سوم
94-95
کلاس 204 | دوم
93-94
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!