علی اسلامیزادهدوم دبستان پسرانه،کلاس 205 شعبه نرگس 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 205 | دوم
95-96
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!