محمدکیا قاسمیدوم دبستان پسرانه،کلاس 200 شعبه 2
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 200 | دوم
96-97
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!