سارینا سلطانیپیش دبستانی دو، کلاس 109 - نرجس رحیمی، کلاس آبی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 109 | پیش دبستانی دو
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!