عباس عباس زاده - دانش آموز
عباس عباس زادهدانش آموز
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 204 | سوم دبیرستان (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!