پویا امامییازدهم - تجربی کلاس 207 شعبه شهید داریوش رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 207 | یازدهم تجربی
96-97
کلاس 201 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
96-97
گرگ ها هرگز گریه نمی کنند
اما گاهی چنان عرصه زندگی بر آنان تنگ می شود
که بر فراز بلند ترین کوه می روند
و دردناک ترین زوزه ها را می کشند :(
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!