محمد متین کاظمیچهارم پسرانه،کلاس 406 شعبه دکتر چمران
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 406 | چهارم
96-97
کلاس 303 | سوم
95-96
کلاس 205 | دوم
94-95
کلاس 105 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!