امیرحسین سلامت - یازدهم - ریاضی کلاس 102 شعبه 2
امیرحسین سلامتیازدهم - ریاضی کلاس 102 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 102 | یازدهم ریاضی
95-96
کلاس 201 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
96-97
برترین های آزمون جامع مرحله اول / مهرماه 96
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!