علی امیری - دبیر شیمی دبیرستان پسرانه
علی امیریدبیر شیمی دبیرستان پسرانه
جزوات دبیر
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
130
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
45
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
60
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
387
شیمی فصل 2
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ، ساعت 8:41
12
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!