سید عباس عظیمی - دبیر فیزیک متوسطه دوم پسرانه
سید عباس عظیمیدبیر فیزیک متوسطه دوم پسرانه
جزوات دبیر
تا به حال جزوه ای از این دبیر ثبت نشده است!
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!